Feedback / Suggestions

RTI SECTION

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಖೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  DPAR 60 RTI 2009 RTI 07.05.2009 ENGLISH DOWNLOAD
2 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ದೂರು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 75 RTI 2009 RTI 06.05.2009 ENGLISH DOWNLOAD
3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತ/ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ DPAR 82 RTI 2009 RTI 20.08.2007 ENGLISH DOWNLOAD
4 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ  ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  DPAR 04 RTI 2013 RTI 11.01.2013 ENGLISH DOWNLOAD
5 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ  RTI online certificate course ಮಾಡುವ ಕುರಿತು DPAR 09 RTI 2010 RTI 06.02.2010 ENGLISH DOWNLOAD
6 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು DPAR 17 RTI 2011 RTI 31.01.2011 ENGLISH DOWNLOAD
7 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 18 RTI 2011 RTI 03.02.2011 ENGLISH

DOWNLO‌AD

 

8 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ/ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 20 RTI 2010 RTI 18.02.2010 ENGLISH

DOWNLOAD

9 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 4 (1ಎ) ಮತ್ತು 4 (1ಬಿ)ಅನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 23 RTI 2014 RTI 12.02.2014 ENGLISH

DOWNLOAD

 10  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  DPAR 26 RTI 2013  RTI 13.02.2013  ENGLISH DOWNLOAD
11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

DPAR 28 RTI 2012 RTI 03.04.2012 ENGLISH DOWNLOAD
12 GUIDLINES FOR USE OF THE LOGO FOR AN IDENTITY OF THE RTI  DPAR 36 RTI 2011 RTI 24.06.2011 ENGLISH DOWNLOAD
13  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4 (1) ಬಿ ಅಡಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 

DPAR 44 RTI 2009 RTI  13.08.2012 ENGLISH  DOWNLOAD
14  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂಚೆ ರಸೀದಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 46 RTI 2012 RTI    26.04.2012 ENGLISH   DOWNLOAD
15   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. DPAR 71 RTI 2012  RTI     29.06.2012  ENGLISH    DOWNLOAD
16  ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್‌ ಸದನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  DPAR 74 RTI 2011 RTI     01.08.2011 ENGLISH     DOWNLOAD
17   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 6 (3) ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ DPAR 107 RTI 2011  RTI      22.09.2011 ENGLISH     

DOWNLOAD

 

18  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

DPAR 109 RTI 2010

 

RTI       26.06.2010 ENGLISH       DOWNLOAD
 19  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್‌ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು 4(1) (ಬಿ) ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. DPAR 121 RTI 2012 RTI       16.06.2012 ENGLISH        DOWNLOAD 
20   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ನಿಯಮಗಳು 14 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಏಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ DPAR 132 RTI 2012  RTI        21.11.2012 ENGLISH        

DOWNLOAD

 

21  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುವವರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ  DPAR 183 RTI 2010   RTI         20.12.2010 ENGLISH          DOWNLOAD
 22  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10/- ರ ಪೋಸ್ಟಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳು ನಗದೀಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 199 RTI 2010    RTI          29.11.2010 ENGLISH           DOWNLOAD
 23  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ DPAR 11 RTI 2007    RTI           24.06.2007 ENGLISH           

DOWNLOAD

 

24   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ 4( 1) ಬಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  DPAR 52 RTI 2007 RTI             14.05.2007 ENGLISH

DOWNLOAD

 

25 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  DPAR 59 RTI 2007  RTI              13.01.2007  ENGLISH DOWNLOAD
 26 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  DPAR 60 RTI 2009 RTI              07.05.2009   ENGLISH 

DOWNLOAD

 

 27  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ DPAR 20 RTI 2010 RTI               24.08.2010  ENGLISH  DOWNLOAD 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Last Updated: 25-01-2023 11:57 AM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Department of Personnel and Administrative Reforms(Administrative Reforms )
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2023, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080